» Universitatea de Vest din Timisoara
» Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii
» Home » Noutati » Agenda » Contact
 
 
» Structura facultăţii
» Admitere
     » Admitere licenţă
     » Admitere masterat
» Examen de finalizare a studiilor
     » Nivel licenţă
     » Nivel masteral
» Documente specializari
     » Nivel licenţă
         » Fişe discipline
         » Planuri de învăţământ
     » Nivel masterat
         » Fişe discipline
         » Planuri de învăţământ
» Studii doctorale
     » Admitere doctorat
     » Documente studii doctorale
» Pentru studenţi
     » Burse
     » Cazari
     » Practică de specialitate (internship)
     » Programari examene
     » Legaturi utile
     » Scoli de vara
» Acte normative
     » Regulamente
» Calitatea procesului de invatamant
     » Plan managerial
     » Rapoarte de evaluare
     » Evaluare UVT
» Cercetare ştiinţifică
     » Strategie de cercetare
     » Centre si institute de cercetare
         » I.C.S.P.
         » C.E.E.F.M.S.
     » Proiecte de cercetare
         » CommScie
     » Publicatii
         » Articole ISI
             » Articole ISI 2009
             » Articole ISI 2010
             » Articole ISI 2011
             » Articole ISI 2012
     » Conferinte internationale
     » Rapoarte stiintifice
» Relatii institutionale
     » Mobilitati Erasmus
     » Parteneriate
» Posturi scoase la concurs
 
     
 
POSTURI SCOASE LA CONCURS


» Anunt calendar concurs

» Tema prelegere

» CALENDAR al concursurilor de ocupare a postului vacant

» COMISIA DE CONCURS pentru ocuparea postului

» DATE privind postul scos la concurs

» HOTĂRĂ‚RE DE GUVERN privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior

» METODOLOGIE pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare vacante din UVT

» MONITORUL OFICIAL - Posturi didactice

» Regulament privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din UVT

» Tematică pentru prelegerea privind concursul de ocupare a postului


 
     
 
Copyright 2010 - Departamentul de Informatizare si Comunicatii UVT