» Universitatea de Vest din Timisoara
» Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii
» Home » Noutati » Agenda » Contact
 
 
» Structura facultăţii
» Admitere
     » Admitere licenţă
     » Admitere masterat
» Examen de finalizare a studiilor
     » Nivel licenţă
     » Nivel masteral
» Documente specializari
     » Nivel licenţă
         » Fişe discipline
         » Planuri de învăţământ
     » Nivel masterat
         » Fişe discipline
         » Planuri de învăţământ
» Studii doctorale
     » Admitere doctorat
     » Documente studii doctorale
» Pentru studenţi
     » Burse
     » Cazari
     » Practică de specialitate (internship)
     » Programari examene
     » Legaturi utile
     » Scoli de vara
» Acte normative
     » Regulamente
» Calitatea procesului de invatamant
     » Plan managerial
     » Rapoarte de evaluare
     » Evaluare UVT
» Cercetare ştiinţifică
     » Strategie de cercetare
     » Centre si institute de cercetare
         » I.C.S.P.
         » C.E.E.F.M.S.
     » Proiecte de cercetare
         » CommScie
     » Publicatii
         » Articole ISI
             » Articole ISI 2009
             » Articole ISI 2010
             » Articole ISI 2011
             » Articole ISI 2012
     » Conferinte internationale
     » Rapoarte stiintifice
» Relatii institutionale
     » Mobilitati Erasmus
     » Parteneriate
» Posturi scoase la concurs
 
     
 

» Orar RISE-SP semestrul 1» Anunt Inscriere Modul Pedagogic pentru cei care doresc sa devina cadre didactice

» Cerere de inscriere DPPD» Intalnire cu beneficiarii de tabere:
conform art. 25 din Metodologia Programului Tabere studentesti 2012, Comisia de acordare a taberelor la nivel de Facultate a stabilit intalnirea cu beneficiarii pentru confirmarea locului in tabara in data de

11 IULIE, ora 9.00, sala A03.

Art. 25. La nivelul facultatilor, comisiile initiale de selectie conform Art. 16. , intrunite din nou in perioada 10-12 iulie 2012, se vor intalni cu beneficiarii locurilor de tabere conform listelor finale stabilite, iar in functie de numarul care a fost alocat fiecarei facultati, in ordinea listelor finale, studentii selectati pot alege una dintre locatiile disponibile. Studenlii vor avea asupra lor carnetul de student vizat la zi, cat si CI/ IBI/ pasaport. (original si copie).

Corina Tursie
Prodecan FSPFSC


» Repartizare finala tabere studentesti

 
     
 
Copyright 2010 - Departamentul de Informatizare si Comunicatii UVT