» Universitatea de Vest din Timisoara
» Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii
» Home » Noutati » Agenda » Contact
 
 
» Structura facultăţii
» Admitere
     » Admitere licenţă
     » Admitere masterat
» Examen de finalizare a studiilor
     » Nivel licenţă
     » Nivel masteral
» Documente specializari
     » Nivel licenţă
         » Fişe discipline
         » Planuri de învăţământ
     » Nivel masterat
         » Fişe discipline
         » Planuri de învăţământ
» Studii doctorale
     » Admitere doctorat
     » Documente studii doctorale
» Pentru studenţi
     » Burse
     » Cazari
     » Practică de specialitate (internship)
     » Programari examene
     » Legaturi utile
     » Scoli de vara
» Acte normative
     » Regulamente
» Calitatea procesului de invatamant
     » Plan managerial
     » Rapoarte de evaluare
     » Evaluare UVT
» Cercetare ştiinţifică
     » Strategie de cercetare
     » Centre si institute de cercetare
         » I.C.S.P.
         » C.E.E.F.M.S.
     » Proiecte de cercetare
         » CommScie
     » Publicatii
         » Articole ISI
             » Articole ISI 2009
             » Articole ISI 2010
             » Articole ISI 2011
             » Articole ISI 2012
     » Conferinte internationale
     » Rapoarte stiintifice
» Relatii institutionale
     » Mobilitati Erasmus
     » Parteneriate
» Posturi scoase la concurs
 
     
 
Cercetare stiintifică

Institutul de Cercetări Social Politice (I.C.S.P.)


  4.1. Obiective   Scopul Institutului de Cercetări Social Politice îl constituie promovarea relaţiilor disciplinare şi interdisciplinare de cercetare la nivel local, naţional şi internaţional, prin activităţi profesionale,culturale, sociale şi educaţionale.
 • Interfaţa de cooperare disciplinară cu instituţii disciplinare de profil şi cu asociaţii profesionale orientate către dezvoltarea studiului disiplinar în domeniile de activitate statutate.
 • Constituirea unei platforme de cercetare disciplinară şi interdisciplinară în domeniul ştiinţelor socio – umane cu subdomeniile: ştiinţe politice, filosofie, şi comunicare
 • Promovarea, dezvoltarea şi implementarea activităţilor curiculare din domeniile de activitate la standarde europene
 • Gestionarea unui suport de management de proiect pentru grant-uri de cercetare ştiinţifică individuale şi/sau de grup
 • Constituirea şi consolidarea unui cadru de dezvoltare a parteneriatelor de cercetare locale, regionale, naţionale sau internaţionale
 • Consolidarea unei comunităţi disciplinare pentru producţia, sprijinirea, finanţarea şi editarea unor publicaţii de specialitate
 • Structurarea unei interfeţe de cooperare disciplinară cu instituţii disciplinare de profil din ţară şi din străinătate
 • Formularea, formarea şi dezvoltarea competenţelor şi exigenţelor de cercetare de profil in regiune.
 • Organizarea de evenimente pentru promovarea relaţiilor între cercetătorii de profil la nivel local, naţional şi internaţional
 • Organizarea de cursuri de pregatire, instruire, dezvoltare şi training pentru tineri cercetători
 • Organizarea de conferinţe, seminarii şi colocvii naţionale şi internationale pe diferite teme de interes disiplinar, cultural, social şi educaţional
 • Organizarea de cursuri de informare şi promovare a relaţiilor disiplinare, culturale, sociale şi educaţionale în rândul publicului
 • Organizarea de contacte cu cercetătorii de profil din ţară şi străinătate
 • Editarea de publicaţii de interes disciplinar, cultural, social şi educaţional pe teme specifice domeniului şi profilului de activitate
 • Afilierea Institutului la alte asociaţii de cercetare profesională din domeniu
  4.2. Membri:
 • Lobont Florin - director
 • Prof.univ.dr. Biriş Ioan
 • Prof.univ.dr. Lucica Iancu
 • Conf.univ.dr. Clitan Gheorghe
 • Conf.univ.dr. Colţescu Gabriela
 • Conf.univ.dr. Naria Ionel
 • Conf.univ.dr. Docea Vasile
 • Lect.univ. Crudu Ionuţ
 • Lect.univ.dr. Buş Ioan
 • Lect.univ.dr. Muţiu Florentina-Olimpia director adjunct
 • Lect.univ.dr. Rogobete Silviu
 • Lect.univ.dr. V�gă Petru
 • Lect.univ.dr. Basarabă Adrian
 • Lect.univ.dr. Mesaroş Claudiu
 • Asist.univ. Atanasescu Adrian
 • Asist.univ. Vesalon Lucian
 • Asist.univ. Petrovici Iasmina - secretar
 • Drd. Niţu Ciprian
 
     
 
Copyright 2010 - Departamentul de Informatizare si Comunicatii UVT