» Universitatea de Vest din Timisoara
» Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii
» Home » Noutati » Agenda » Contact
 
 
» Structura facultăţii
» Admitere
     » Admitere licenţă
     » Admitere masterat
» Examen de finalizare a studiilor
     » Nivel licenţă
     » Nivel masteral
» Documente specializari
     » Nivel licenţă
         » Fişe discipline
         » Planuri de învăţământ
     » Nivel masterat
         » Fişe discipline
         » Planuri de învăţământ
» Studii doctorale
     » Admitere doctorat
     » Documente studii doctorale
» Pentru studenţi
     » Burse
     » Cazari
     » Practică de specialitate (internship)
     » Programari examene
     » Legaturi utile
     » Scoli de vara
» Acte normative
     » Regulamente
» Calitatea procesului de invatamant
     » Plan managerial
     » Rapoarte de evaluare
     » Evaluare UVT
» Cercetare ştiinţifică
     » Strategie de cercetare
     » Centre si institute de cercetare
         » I.C.S.P.
         » C.E.E.F.M.S.
     » Proiecte de cercetare
         » CommScie
     » Publicatii
         » Articole ISI
             » Articole ISI 2009
             » Articole ISI 2010
             » Articole ISI 2011
             » Articole ISI 2012
     » Conferinte internationale
     » Rapoarte stiintifice
» Relatii institutionale
     » Mobilitati Erasmus
     » Parteneriate
» Posturi scoase la concurs
 
     
  Calendarul de desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor de licenta si masterat
sesiunea septembrie 2012


Data Activitati finalizare studii de licenta Activitati finalizare studii Masterale
10 septembrie - Depunerea lucrarilor de licenta
- Exprimarea de catre candidati a optiunilor pentru proba A (scris sau portofoliu)
- DEPUNEREA PORTOFOLIILOR
- Depunerea lucrarilor de disertatie
11 septembrie Desfasurarea Probei A.
- Scris: orele 9-13
- Portofoliu: orele 9-14; 15-19
 
12-14 septembrie Desfasurarea probei B Sustinerea disertatiei
14 septembrie Afisarea rezultatalor finale Afisarea rezultatalor finale

Depunerea optiunilor, a lucrarilor de licenta si a a portofoliilor va avea loc la secretariaul facultatii, etajul 5.


» Metodologie finalizare studii masterat
» Referat disertaţie
 
     
 
Copyright 2010 - Departamentul de Informatizare si Comunicatii UVT